Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden:

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn bij het gebruik van gutscheine.chip.de, vooral bij het gebruik van een tegoedboncode of een specifiek productaanbod (zogenaamde deal)

Definities:

Dealer: dit omvat alle verkopers die de website gutscheine.chip.de gebruiken om goederen aan te bieden.
Website: dit betekent altijd gutscheine.focus.de en respectievelijk apps en subpagina’s.
Gebruiker: dit betekent iedereen die de website of zijn aanbiedingen gebruikt.
Dienst: dit verwijst naar het gebruik van de website en zijn functies.

ALS EEN ALGEMENE REGEL:

Wat betreft de aanbiedingen van de dealers op onze website, beperken onze diensten zich tot het samenbrengen van gebruikers en dealers met betrekking tot een waardebon of een deal van een dealer.

Met betrekking tot de diensten van de dealers treden wij uitsluitend op als agent en niet als contractpartner van de gebruiker. Als gevolg hiervan zijn wij, onze werknemers en hulppersonen op geen enkele manier verantwoordelijk voor de contractuele nakoming van dergelijke contracten. De uitvoering van deze contracten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de dealers en gebruikers.

De aanbiedingen op de website zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel en privégebruik. Elk oneigenlijk gebruik van onze dienst dat afwijkt van deze gebruiksvoorwaarden is niet toegestaan. Misbruik bestaat in het bijzonder als u reproduceert, kopieert, tegen betaling of gratis aan derden ter beschikking stelt, wijzigingen aanbrengt of op een andere manier tussenkomt in onze service. Als u dit schendt, kunnen we u uitsluiten van het tijdelijk of permanent gebruik van de dienst en, indien nodig, schadeclaims tegen u indienen.

VERLENING VAN ONZE SERVICE:

Het gebruik van de website en zijn functies (hierna onze dienst genoemd) is voor u gratis. We introduceren voortdurend innovaties om de service nog beter voor u te maken – zo kunnen individuele functies of features worden toegevoegd of verwijderd.

We kunnen de vorm en het type van onze service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Dit kan ook het stopzetten van individuele diensten of het gehele aanbod omvatten. U kunt de service natuurlijk ook op elk moment beëindigen. Hiervoor is geen opzegging of bericht aan ons vereist. Het is voldoende dat u de dienst niet meer gebruikt.

HET IS VERBODEN:

  • Om de inhoud van deze website weer te geven. Vooral op andere websites.
  • Upload of verspreid aanstootgevende of ongepaste inhoud.
  • Upload inhoud waarvoor u geen rechten heeft.
  • Upload software of programma’s. In het bijzonder programma’s of software die de site kunnen beschadigen.
  • Verspreid inhoud van andere gebruikers zonder hun toestemming.
  • De wetten van de deelstaat Duitsland negeren.
  • Het negeren van de punten vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DEZE SITE EN HAAR AANBIEDINGEN:

Wij garanderen op geen enkel moment de juistheid van de aanbiedingen of een foutloos gebruik van ons aanbod. Uiteraard doen we ons best om de website foutloos te houden en eventuele fouten uit te sluiten.

We garanderen geen gemakkelijke toegang tot onze website. De toegang tot onze website kan op elk moment worden onderbroken. We behouden ons het recht voor om aanbiedingen (bijvoorbeeld vouchers en deals) zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

EEN GEBRUIKER BLOKKEREN:

We behouden ons het recht voor om gebruikers uit te sluiten van het gebruik van onze website zonder opgaaf van redenen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid dat de aanbiedingen van de dealers correct worden weergegeven of dat ze nog steeds bestaan, aangezien wij hier geen invloed op hebben. Gebruikers moeten altijd opnieuw met de dealer bespreken of het aanbod echt bestaat. Volgens de wettelijke bepalingen van §§ 8 tot 10 TMG zijn we niet verplicht en ook niet in staat om de wettigheid van de inhoud die door derden geüpload of gepubliceerd is, volledig te controleren en / of te controleren en om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op aanwijzingen voor illegale activiteiten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Aangezien de websites niet door ons worden beheerd, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. We bieden deze links alleen aan als klantenservice en nemen ze niet over als onze eigen links.

INTELLECTUEEL EIGENDOM:

De inhoud die in het kader van het aanbod wordt gepubliceerd (vooral teksten en afbeeldingen) is fundamenteel auteursrechtelijk beschermd. De reproductie of elk ander gebruik of exploitatie van auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan ​​zonder toestemming van de respectieve rechthebbende. Persoonlijk, niet-commercieel gebruik is echter toegestaan ​​binnen het beoogde doel van het aanbod.

WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN:

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke vereisten te implementeren of om rekening te houden met functionele wijzigingen. Kijk daarom regelmatig naar deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, mag u onze service niet meer gebruiken.